I oktober släpper vi Sveriges första rent feministiska statsbudget

21 september 2017

Regeringen gick till val på att reparera den skada som alliansens åtta år vid makten gjorde Sverige. Men årets budget är varken röd, grön eller rosa nog, skriver Martin Jordö (Fi), ekonomipolitisk talesperson.

Det är guldläge i svensk ekonomi, och regeringen kan lägga rekordsumman 43 miljarder på efterlängtade reformer. Fi välkomnar en majoritet av regeringens förslag då de ligger i linje med vad FI krävt länge.

Men budgeten ändrar inte på systemet i sig. I oktober presenterar Fi sin första skuggbudget, och den kommer på riktigt utmana makten och presentera större satsningar och förändringar.

Under Alliansens år vid makten gjorde över hundrafemtio miljarder i skattesänkningar att välfärden dränerades. Miljöarbetet sattes på paus och tonen hårdnade mot utsatta grupper. Tanken var att en rödgrön regering skulle kunna ändra tillbaka detta under 4 år vid makten.

Men trots att regeringen gick till val på att reparera Sverige så är det förvånande att de inte tar sin sista chans till större reformer. Budgeten för 2018 har många satsningar, men inget som ändrar på Alliansens skattesänkarpolitik. Det är i stort sett en förvaltningsbudget med redan kända och försenade extramiljarder till nästan alla områden.

Miljöpartiet försöker framställa budgeten som en satsning på klimatomställning. Men satsningarna är alldeles för få. Synar man budgeten är de väldigt lite av pengarna som är lovade för  2018. Tanken är att resten av pengarna ska komma längre fram –  om nästa regering fortfarande vill. En klen tröst från en regering som sålt Vattenfalls brunkolsgruvor, drivit igenom Förbifart Stockholm och gett skattelättnader för kärnkraften.

Vi vill ha kraftiga reformer som påbörjar en grön omställning, till exempel en högre flygskatt än vad regeringen föreslår och att köttproduktion inte undantas skatt på utsläpp av växthusgaser. Vi vill satsa stort på kollektivtrafiken och sänka avgifterna rejält.

Fi är rosa. Men uppenbarligen mer gröna än regeringen.

Budgeten innehåller dessutom alldeles för få satsningar på vår välfärd. Vi behöver minska de ekonomiska klyftorna och förbättra välfärden. Exempelvis genom att snabbare fasa ut jobbskatteavdragen och rulla tillbaka rutavdragen. Sverige bör också ansluta sig till den skatt på finansiella transaktioner som 10 EU-länder nu arbetar fram. Framförallt måste regeringen våga fylla de luckor som alliansen lämnade efter sig i offentlig sektor.

De utlovade extra miljarderna till kommuner och landsting är helt nödvändiga, men för lite och för sent. Det är inte en slump att krisen inom skola, vård, polis och socialtjänst är samtidig, det krävs en annan nivå av permanenta anslag – inte bara enskilda satsningar när ekonomin går bra.

Fi är rosa. Men uppenbarligen mer röda än regeringen.

Vi välkomnar regeringens satsning på den nya Jämställdhetsmyndigheten, även om den får en minimal budget. Men större satsningar på kvinnors ekonomiska situation och livsvillkor lyser med sin frånvaro.

Inget görs åt att kvinnor har 65 procent av mäns pensioner. Det presenteras inga reformer för att komma tillrätta med att kvinnor har 83 procent av mäns lön. Män tar fortfarande bara ut 25 procent av föräldraledigheten.

Vi vill riva upp pensionsuppgörelsen och höja garantipensionen för alla. Industrin bör inte längre sätta märket för löneökningar som kvinnodominerade yrken sen tvingas följa. Och föräldraledigheten bör individualiseras. Regeringen är inte i närheten av att genomföra något av detta.

Samtidigt går rekordbelopp till det militära försvaret, cirka 54 miljarder kronor. Regeringen satsar på dyra materialprojekt och styr tillbaka Försvarsmakten i riktning mot ett omodernt invasionsförsvar.

Vi vill i stället se satsningar på att minska spänningar i närområdet och omfördela pengar från försvarsbudgeten till praktiskt säkerhetsarbete i vår närmiljö – till exempel beredskap mot terrorism, cyberhot och för att stävja mäns våld mot kvinnor.

Regeringen har i praktiken stängt Sveriges gränser för flyktingar, och nu satsas extra miljoner på polisjakt och massutvisningar av papperslösa. Fi har lämnat tydliga besked – vi kommer i en förhandling aldrig släppa krav på en human flyktingpolitik.

Fi är rosa. Men uppenbarligen är inte regeringen det. I oktober släpps Sveriges första rent feministiska statsbudget.

Martin Jordö,
ekonomipolitisk talesperson