I Coronakrisen borde ingen hindras hjälp eller att få hjälpa till

31 mars 2020

Just nu permitteras och varslas många som en följd av Covid-19 och arbetslösheten väntas öka kraftigt i Sverige. Samtidigt råder brist på personal i vissa yrken, främst inom vård och omsorg.

I Sverige finns flera grupper som är särskilt utsatta på arbetsmarknaden. En av dem är alla de som har tillfälligt uppehållstillstånd och som är beroende av jobb för att kunna få det tillståndet förlängt. Det är inte rimligt att de nu, efter att ha varit med och byggt upp vårt samhälle och krisberedskap, ska utvisas från Sverige bara för att vi har en kris på arbetsmarknaden.

Situationen påverkar också alla de ungdomar som kommit till Sverige på flykt och fått uppehållstillstånd genom gymnasielagen. I sommar kommer många av dem hålla vår äldreomsorg igång men de kommer ändå riskera utvisning då äldreomsorgen till stor del praktiserar timanställningar och ungdomarna behöver fast anställning för att få permanent uppehållstillstånd.

I denna kris borde ingen som kan hjälpa till hindras från att göra det. Därför är det viktigt att Sveriges papperslösa nu får en möjlighet att komma in i samhället. Utan uppehållstillstånd kommer de få svårt att få hjälp av vården, vilket resulterar i att de inte kan skydda sig själva från #Corona eller minska risken att sprida smittan vidare. Utan tillstånd att arbete kommer de heller inte kunna ta hand om sig själv eller ge samhället en hjälpande hand.

Feministiskt initiativ kräver att lagstiftningen nu hänger med rådande samhällsutveckling. Därför vill vi genast se:

  • Amnesti till alla papperslösa i Sverige
  • Att alla med tillfälligt uppehållstillstånd får det förlängt minst ett år, eller längre beroende på hur lång tid post Coronakrisen varar, och utan krav på fast anställning
  • Att kravet på arbetstillstånd slopas i alla branscher eller i dem med stora behov