I Coronakrisen är det viktigt att vi skyddar samhällets utsatta

20 mars 2020

Coronapandemin har fått och kommer fortsatt få konsekvenser.

Feministiskt initiativ stödjer experternas arbete och råd under denna pressade tid och är glada över att mycket nu görs för att stärka vår välfärd och ekonomi. Dock är det många av samhällets mest utsatta grupper som inte ens nämns i debatten idag. Feministiskt initiativ kommer alltid stå på de svagas sida och arbeta för att välfärden ska stärkas ytterligare och finnas till för alla människor.

Vi kräver:

  • Gratis vård efter behov till alla oavsett medborgarstatus i landet.
  • Akutboende för hemlösa då alla ska ha möjlighet att vara i karantän.
  • Höjt tak i sjukförsäkringen och smittskyddsersättningen.
  • Att staten täcker inkomstbortfall hos alla med låg ekonomisk standard och som riskerar sänkt inkomst pga. Coronaviruset.
  • Mer pengar till sjukvården – Sverige ska inte fortsätta ha lägst antal vårdplatser per capita i hela EU.
  • Stärk försvaret – låt bankskatten gå till sjukvården, kommunerna och ökad samhällsberedskap.
  • Slopa karensdagen även efter att denna pandemi är över.