#Hjärterum – Frågor & svar

Trygga allas rätt att ta plats – Säkra demokratin.

Trygga allas rätt att ta plats – Säkra demokratin.

Varför har ni placerat ut rosa skor?

För att uppmärksamma vikten av att trygga allas rätt att ta plats i det offentliga rummet.

Det är livsviktigt för vårt öppna samhälle. Med skorna vill vi visa att vi idag är många som känner det sexistiska och rasistiska hatet, hotet och våldet inpå bara skinnet. Det tystar oss och det dödar det demokratiska samtalet. Konsekvenserna är förödande och påtagliga, för enskilda personer men också för ett samhälle där alla människor ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. 

Vad menar ni med HJÄRTERUM?

Med HJÄRTERUM säger vi att vi aldrig får acceptera att antidemokratiska krafter tillåts delta i våra gemensamma politiska och demokratiska rum. Här gäller överenskommelsen om att alla människor är lika mycket värda. Därför vill feministiskt initiativ att regeringen ska förbjuda nazistisk organisering och att polisen inte ska ge nazistiska grupper rätt att hålla torgmöte. Ingen ska någonsin hindras att delta i det offentliga samtalet eller rummet på grund av hat, hot eller våld.

Får man placera ut skor så där? 

Vi satte ut skorna nu på morgonen och samlar in dem i kväll. Om någon störs av dem får de ta bort dem. 

Varför bojkottar ni Almedalsveckan 2017?

Genom att bojkotta Almedalen markerar Feministiskt initiativ mot legitimeringen av rasism och nazism, samtidigt som vi vill visa vår solidaritet med alla de, personer och organisationer, som på grund av det påtagliga hotet tvingas till tystnad på plats eller inte alls närvarar i Almedalen.

Beslutet att ge tillstånd åt Nordiska motståndsrörelsen för torgtal och propagandaspridning i Almedalen i sommar, utgör inte bara ett direkt hot mot enskilda personer utan också mot vår demokrati. Feministiskt initiativ menar att detta är att legitimera och normalisera rasism, nazism och fascism.

Kontaktperson

Pressjour: 070 – 610 01 90