Trygga allas rätt att ta plats. Säkra demokratin.

Feministiskt initiativ bojkottade Almedalsveckan 2017 och genomförde en nationell kampanjdag #HJÄRTERUM, i hela landet, för att uppmärksamma vikten av att trygga allas rätt att ta plats i det offentliga rummet.

Med #HJÄRTERUM skapar vi den värld vi vill leva i. Vi får aldrig acceptera att antidemokratiska krafter tillåts delta i våra gemensamma politiska och demokratiska rum. Här gäller överenskommelsen om att alla människor är lika mycket värda.

Vi uppmanar alla att skapa hjärterum för att säkra demokratin och trygga allas rätt till att ta plats. På detta sätt vill vi också ge alla en möjlighet att solidarisera sig med alla de, personer och organisationer, som hindras att delta i det offentliga samtalet eller rummet på grund av hat, hot eller våld.

via GIPHY