Valberedningens motivering

Henrik Byström

Henrik Byström

Henrik har varit med och startat upp Fi Härnösand, sitter med i F!KA och är sedan ett år tillbaka pressekreterare för Skuggriksdagsgruppen.

I november 2016 kom han in som reserv i partistyrelsen. Henriks styrka är opinionsbildning, han skriver redan idag artiklar på beställning tillsammans med eller åt våra politiker och ser till så att dessa blir publicerade. Henrik, som till vardags arbetar som administratör och lärare, besitter fackliga kunskaper som styrelsen kommer att behöva framöver. Henriks ambition är att ständigt nå ut till nya målgrupper runt om i hela landet.