Hejdå påve Franciskus!

1 november 2016

I dag lämnar påve Franciskus Sverige efter ett dygns besök. Feministiskt initiativ vill skicka med honom en önskan om att modernisera sin och katolska kyrkans syn på kvinnor och tillåta fri abort och preventivmedel.

paven

Ofta lyfts påvens engagemang för människor i fattigdom, men genom att motsätta sig abort tar han ifrån kvinnor i fattigdom rätten till reproduktiv hälsa.

F! vill inte se fler flickor och kvinnor dö i sviterna av illegala aborter och solidariserar sig med människors kamp världen över för rätten till fri abort.

F! vill också skicka med en tanke om kärlekens gudomliga budskap. Om påven erkände rätten till kärlek oavsett sexuell läggning skulle ett stort och viktigt steg vara taget för många människor i utsatta situationer.

F! vill slutligen uppmana påven att ta ställning för transpersoners rätt till sin existens och respektera människans rätt att definiera sig själv.