Hejdå alkoholnorm!

10 maj 2018

I dag är det folknykterhetens dag.

I dag är det folknykterhetens dag – en viktig dag! En dag då det är viktigt att ifrågasätta alkoholnormen. Också som politiker.

Samtidigt som vi vet att alkohol kan ha kraftigt negativ påverkan både hälsa och relationer för väldigt många, så är alkoholen något som vi idag lätt kan ta för givet i sociala sammanhang.

Ungefär var tionde vuxen i Sverige beräknas ha en riskabel alkoholkonsumtion enligt CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning), och ännu fler i nätverket kring dessa påverkas.

Att minska alkoholbrukets skadeverkningar gör vi inte enbart genom information eller att prata om alkohol. Vi behöver motverka alla lagar som uppmuntrar bruk av alkohol och ökar tillgängligheten.

Riksdagen tog nyligen beslut om att de vill tillåta gårdsförsäljning av alkohol. Detta hotar det statliga monopolet på försäljning av alkohol. Om gränsen väl löses upp är det inte svårt att tänka sig att vi snart ser ett utbud i vanliga matvarubutiker som vi ser i många andra länder. Vi tycker att det är steg i fel riktning.

Vi vill istället se politik som leder till en minskad alkoholkonsumtion och därmed också de konsekvenser som vi vet följer i alkoholbrukets spår. Våld mot barn och kvinnor i hemmet, våld mellan män på gatan, fler personer som hamnar i alkoholismens misär. På det också alla anhöriga och medberoende som också blir lidande på både kort och lång sikt.

Vi vill istället verka för ett förebyggande arbete som har en chans att möta behovet av att förebygga att unga börjar dricka alkohol. Vi vill verka för förbättrat stöd och behandling till riskkonsumenter, alkoholister och medberoende . Idag på folknykterhetens dag, en dag som instiftades av Nykterhetsrörelsens landsförbund, är det viktigt att uppmärksamma alkoholens påverkan i Sverige och i världen.

Gudrun Schyman, partiledare

Farida Al-Abani, riksdagskandidat

Lotten Sunna, riksdagskandidat och mottagare av Fjärilspriset 2018

Wilda Kristiansson, socialutskottet