Heder i fokus 2013

1 november 2013

Feministiskt initiativ har under året fokuserat mer än någonsin på våld i hederns namn. Vi har tagit fram en ny politik med över 50 förslag för att stoppa mäns våld mot kvinnor och våld i hederns namn. Vi har även skrivit många debattartiklar som diskuterar heder ur olika perspektiv, du finner alla artiklarna samlade nedan.

Läs feministiskt initiativs nya politik om Kvinnofrid, mäns våld mot kvinnor & våld i nära relationer samt vår politik mot Våld & förtryck i hederns namn.

Debattartiklar i kronologisk ordning

Heder ur brottsofferperspektiv
Den svenska debatten om hedersrelaterat våld är på väg bort från polariseringen mellan de som menar att våldet uteslutande kan förstås inom ramarna för så kallad hederskultur, och de som hävdar en ensidig könsmaktsförståelse. Feministiskt Initiativs Linnéa Bruno ser skäl till försiktig optimism och redogör för de politiska förslag som just nu utvecklas inom partiet.
Linnea Bruno
10 januari

Feministiskt initiativ förnekar inte hedersvåldets existens
Feministiskt initiativ ifrågasätter nationalistiska idéer om att patriarkalt våld går att avgränsa till ”andra kulturer”. Men vi tar lika allvarligt på alla typer av våld. Vår styrelse har i dagarna föreslagit en utveckling av vår politik kring mäns våld mot kvinnor. Minderåriga som förtrycks av sin familj är särskilt utsatta när det gäller våld i hederns namn
Sissela Nordling Blanco, talesperson Feministiskt initiativ.
21 januari

Ohederlig debatt om förtryck i hederns namn
Frihet från våld och rätten att bestämma över sin egen kropp är en grundläggande mänsklig rättighet som måste säkras oavsett hur våldet tar sig i uttryck. När stora delar av en familj, skola, samhälle eller bekantskapskrets godkänner eller deltar i förtrycket krävs riskbedömningar och åtgärder som tar hänsyn till detta. Vi måste fördjupa förståelsen, öka kunskapen och inte minst inse att vi måste agera tillsammans mot våldet.
30 januari

Fi har fokuserat på att positionera sig mot SD
Visst ska vi markera mot rasisters försök att kidnappa frågan, men vi behöver tydligare fokusera på vad vi vill göra åt problemen – utifrån ett brottsofferperspektiv.” Det skriver Linnéa Bruno
10 februari

Vem förnekar egentligen? 
Jonas Göthner
12 februari

Allt våld i nära relationer måste bekämpas bättre 
Allt våld måste förebyggas och bekämpas, oavsett vilket motiv förövaren har. På Feministiskt initiativs kongress i Göteborg 5-7 april tar vi ställning till ett femtiotal förslag mot våld i nära relationer, våld i namn av heder och sexualiserat våld.
Julia Bahnér, Linnéa Bruno, Mehrtab Motavva, Gudrun Schyman,
4 mars

Gudrun Schyman utsatt för kampanj i hedersfrågan 
Mehrtab Motavvas bryter ner heders-debatten artikel för artikel och vänder på perspektiven.
Mehrtab Motavvas
11 mars

Så för Fi Fadimes kamp vidare
Aktuell forskning pekar på behovet av att förstå samspelet mellan kön, släktskap, rasifiering och ålder. Med rätt insatser som främjar jämlikhet, delaktighet och mänskliga rättigheter kan alla former av förtryck motverkas. Feministiskt initiativ deltar i invigningsceremonin av statyn till Fadime Sahindals minne i Uppsala 4 juni, och vi presenterar här konreta förslag mot våld i namn av heder, skriver Linnéa Bruno, Mehrtab Motavvas och Gudrun Schyman.
3 juni

Muslimska feminister ska inte lita på högerpopulister
Mehrtab Motavvas.
6 maj

Horor, madonnor och kvinnliga idrottare 
Ett slags hora-madonna-komplex drabbar globens kvinnor – med lokala variationer – så fort de överträder könsnormerna i förhållande till idrott. Det utgör ett globalt demokratiproblem, menar Mehrtab Motavvas och Toktam Jahangiry.
19 juli

Nya namn på brott skapar rättsosäkerhet 
Linnea Bruno och Mehrtab Motavvas.
5 augusti

Åkesson förespråkar ”hederskulturer” 
I sitt tal i Almedalen anklagar Jimmie Åkesson feminister för att ägna sig mer åt att tugga normkritiska teser än att presentera konkreta åtgärder mot så kallade ”hederskulturer”. Mehrtab Motavvas och Toktam Jahangiry menar att Åkesson drivs av samma slags ”hederskultur” som han säger sig bekämpa.
9 augusti

Osynliggör inte Irans kvinnorättskämpar! 
Shahin Shirazi, Mehrtab Motavvas, Annica Stuparich Ericsson med flera.
23 augusti

Ohederlig retorik slår mot brottsoffren
Mehrtab Motavvas och Shahin Shirazi.
9 september

Lyft hedersdebatten till nästa nivå 
Robert Hannah kandiderar för ett parti som suttit vid makten i sju år. Men vad har den borgerliga regeringen gjort för de hedersutsatta under den tiden? Det är dags att konkretisera hedersvåldsdebatten och börja lyssna på forskningen, skriver Mehrtab Motavvas (FI) och Shahin Shirazi (FI) i en replik till Robert Hannah.
13 september

Hedersdebatten är ett ”krig mot terrorismen” 
Nästa vecka delar Södertörns högskola ut Alumnpriset 2013 till Hanna Gadban. Mehrtab Motavvas ser det som ett tecken på islamofobins institutionalisering. Gadban har bland annat hävdat att den muslimska slöjan är en pedofilsymbol och föreslagit att svenska medborgare med invandrarbakgrund som begår brott ska fråntas sitt svenska medborgarskap.
27 september

Södertörns högskola bör främja demokrati 
Mehrtab Motavvas
3 oktober

Alla bör vara lika inför lagen 
Mehrtab Motavvas
8 oktober

Diskussionen om personlig vendetta skymmer sakfrågan
Att kritisera en debattörs odemokratiska förslag i offentliga rum är inte detsamma som att ägna sig åt personlig vendetta. Vi har inget intresse av Hanna Gadban som person. Men Gadban föreslår etnisk särlagstiftning och hårdare straff för att motverka brott i namn av heder – vi anser att detta är rättsosäkert, diskriminerande och kontraproduktivt, skriver Linnéa Bruno och Mehrtab Motavvas, Feministiskt initiativ.
21 oktober