FiVal: Hbtq-frågor i centrum vid beslut om EU-plattform

9 februari 2014

Under feministiska initiativs andra dag på valkongressen i Stockholm står fastställande av EU-plattformen på programmet. Det är snabbt tydligt att hbtq-frågor och formuleringar om dessa är viktigast för partiets medlemmar som närvarar under valkongressen.

Efter improviserad stand up av kongressens mötesordförande Sofia Karlsson och stående ovationer för första namnet på EU-listan, Soraya Post och första namnet på listan till riksdagsvalet, Gudrun Schyman, är det dags att gå igenom förslaget till EU-valplattformen. Redaktionskommittén Björn Jacobsen, Emma Andersson samt deras ”praktikant” Anders Jacobsson har jobbat hårt med att ta in de yrkanden som inkom under gårdagen och presenterar de ändringar som gjorts. Talarstolen intas av redaktionskommittén som pedagogiskt visar upp förändringarna i dokumentet.

Ett stort engagemang råder bland medlemmarna samlade i ABFs lokaler i Stockholm där valkongressen tar plats denna helg. Medlemmarna på plats utövar demokrati ut i fingerspetsarna och tar chansen att påverka EU-plattformen så att rätt ord väljs på rätt plats och meningar läggs till för att förtydliga precis hur Feministiskt initiativ vill påverka i Europa.

Redaktionskommittén har lagt till två punkter, en punkt kallad Skydda demokratin och en punkt kallad En feministisk ekonomi. Bara småändringar görs med dessa nya punkter på listan men annars verkar de uppskattas av medlemmarna. Desto fler yrkanden hålls kring punkten Sexuella och reproduktiva rättigheter. Det är tydligt att det är ett känsligt stycke i EU-plattformen och det är av stor vikt för många att Feministiskt initiativ lägger fram ämnet på ett korrekt sätt som medlemmarna kan ställa sig bakom. Det yrkas om att ändra rubriken till flera olika alternativ och även att ändra allt från delar av till hela texten i denna punkt.

Johanna Ivarsson är en av dem som yrkar i denna fråga.
– Detta stycke är problematiskt då vi ska få in mycket på några korta meningar. Det är väldigt svårt då människor berörs personligen av hur vi benämner och hur vi sätter ord på dessa frågor. Det jag tänker är viktigast är självbestämmandet av den egna kroppen, både vad gäller abort och att man själv få ta ställning till det samt hur man ser på sin sexualitet och hur man vill se på sitt kön.

Sissela Nordling Blanco förtydligar olika yrkanden som har kommit in under lunchpausen. Ett yrkande som bland annat Jazz Munteanu står bakom lyfter fram tvångssteriliseringar på transpersoner som ett konkret problem. Ytterligare ett förslag från bland annat Kai Bergendal handlar om att stämpla transpersoner som psykiskt störda som ett stort problem.

– Vi måste komma bort ifrån att hot och våld är det enda vi pratar om och det enda som drabbar tranpersoner. Det handlar inte bara om ytterlighetsfrågor som vi började uppmärksamma på 1970-talet, vi måste utvidga frågan, säger Kai Bergendal.

Debatten visar tydligt att vi har en lång väg kvar att gå.

– Vi osynliggör transpersoner om vi inte pratar om könsidentiteter och könsuttryck. Vi behöver ett språk för att lyfta fram transpersoner i den breda politiska debatten. Det är nu första gången i svensk politisk historia som transpersoner äntligen inkluderas, menar Aleksa Lundberg.

– Vi måste prata mer i Feministiskt initiativ om transpersoners rättigheter. Utbildning och kunskap behövs, hävdar Sanna Mac Donald.

Efter flertalet omröstningar hittas till slut en lösning som merparten av de samlade medlemmarna känner sig nöjda med kring stycket med den slutgiltiga rubriken, Sexualitet, identitet och reproduktion. Förutom hbtq-frågor blev klimatpolitiken samt jordbrukspolitiken omdiskuterade, men lösningar och formuleringar som medlemmarna godtog hittades smidigt. Det färdiga förslaget till hela EU-plattformen hittar du här.

Vid pennan Josefine Nilsman