Håll Almedalsveckan fri från rasism och nazism

22 april 2017

 

 

 

Som politiskt parti är vi i Feministiskt initiativ djupt oroade över den normalisering av rasism, nazism och fascism som tillåts att fortsätta ske utan åtgärder. Det senaste exemplet på detta är att Nordiska motståndsrörelsen sökt tillstånd för torgtal och propagandaspridning i Almedalen i sommar. Nordiska motståndsrörelsen benämner sig själva, med stolthet, som nationalsocialister och hyllar öppet Hitler, de förnekar att Förintelsen ägt rum och hävdar att världen för närvarande styrs av en judisk konspiration ”som med alla tillgängliga medel” måste störtas. Trots detta kommer, enligt polisen, deras ansökan om deltagande i Almedalen att beviljas.

Därmed behöver vi ännu en gång påminna oss om vad Sverige åtog sig när vi skrev under FN-konventionen om avskaffande av alla sorters rasdiskriminering 1971. Sverige lovade då att arbeta för och genomföra allt det som står i konventionen. Konventionen kräver av alla undertecknande stater att de avskaffar organisationer som främjar och uppmanar till rasdiskriminering. Trots detta vägrar Sverige fortfarande att förbjuda nazistisk organisering. I FN-kommitténs senaste rapport om Sverige, uttrycks en oro över att rasistiska och extremistiska organisationer tillåts att fortsätta verka i Sverige.

Nazisternas närvaro utgör ett allvarligt hot mot demokratin och innebär en begränsning av det offentliga rummet för dem av oss som är direkt föremål för deras hat och våld; hbtq-personer, romer, judar, muslimer och personer som är rasifierade men även politiska motståndare som feminister, antirasister och antifascister. När nazister genom sina torgmöten försöker markera att Sverige inte är till för alla kan vi inte ge dem fritt spelrum.

Därför vill vi i Feministiskt initiativ uppmana:

  • Sveriges regering och riksdag att uppfylla sina åtaganden genom att förbjuda nazistisk organisering.
  • Polisen att se över sina beslut om torgmöten så att de grundar sig i det Sverige åtagit sig i FN-konventionen om avskaffande av alla sorters rasdiskriminering och därmed säger nej till ansökan om torgmöten för nazistiska grupper.
  • Almedalsgruppen att stå upp för demokratin och säga nej till Nordiska motståndsrörelsens ansökan om att få delta på Almedalsveckan.

 

Feministiskt initiativs partistyrelse