Gudrun Schyman uttalar sig om skattetillägg

10 januari 2018

Det är braskande rubriker i snart sagt alla tidningar: "Schyman bötfälls för felaktiga skatteavdrag, Schyman ska betala skatteböter, osv." Vad det handlar om? Jo det ska jag tala om.

Alltsedan turbulensen kring mina skatter för 15 år sedan, år 2003, har jag gjort mina deklarationer i samarbete med personal på Skatteverket i Simrishamn. För att inte göra fel och för att inte äventyra min trovärdighet har jag helt enkelt begärt och fått hjälp av dem. De är väl insatta i mina arbetsvillkor. De vet att jag, förutom att jag är politiskt aktiv, också arbetar professionellt som föreläsare och utbildare i frågor som rör jämställdhet och lika rättigheter, och de vet att mitt arbetsfält är hela Sverige, ibland också Europa. De vet också att det är omöjligt att starta från Simrishamn om jag ska påbörja ett framträdande i Jönköping klockan 11 eller i Karlstad klockan 14, och att jag inte hinner hem om jag sedan ska vidare till Göteborg nästa dag.

Därför har jag en övernattningslägenhet i Malmö. Skatteverkets (Simrishamn) bedömning har varit att det är rimligt att göra avdrag för den kostnaden och det blir betydligt billigare än hotell.

När jag deklarerade för 2016 års inkomst gjorde jag samma avdrag som vanligt MEN jag råkade sätta summan i fel ruta, i den för dubbelt boende i stället för i rutan för utgifter för inkomstens förvärvande. När jag fick kännedom om detta, efter förfrågan från Skatteverket, så rättade jag till det.

Trots denna rättelse vidhåller Skattekontoret centralt att avdraget för övernattningslägenheten inte ska godkännas. Skattekontoret i Simrishamn är av en annan uppfattning. Jag vill veta vilka regler som ska gälla och har därför begärt en överprövning av ärendet.

Det är alltså ingen rättslig process som pågår och det finns inga böter att betala. Kommer överprövningen att visa att bedömningsgrunden för övernattningslägenheter har ändrats kommer jag givetvis att rätta mig efter de nya reglerna.

Gudrun Schyman
Partiledare
Feministiskt initiativ