Fi Kalmar

Fi Kalmar är en avdelning som innefattar medlemmar boende i Kalmar län.

I avdelningen finns följande medlemsgrupper och kommunföreningar

Kontakt