Grattis Gudrun Schyman som fyllde 67 år i tisdags (9 juni)

11 juni 2015

I det gamla Rådhuset i Simrishamn inledde socialarbetaren Gudrun Schyman sin politiska karriär på 1980-talet, som fullmäktigeledamot för Vänsterpartiet. I dag är hon återigen fullmäktigeledamot i samma gamla rådhus. Samtidigt partiledare för Feministiskt initiativ. – Det ligger nog inte för mig att trappa ner, inte ännu i alla fall. Sen har jag den stora förmånen att jag är frisk. Jag har krafter. Och du vet, man blir mycket smartare och klokare ju äldre man blir. Mycket, mycket bättre, helt enkelt.

GUDRUN OM SEX TIMMARS ARBETSDAG
Vi måste modernisera vår syn på både arbetstid och på annan tid. Vi kan inte säga att vi lever för att arbeta, utan vi arbetar ju för att kunna leva. Och våra liv är mycket större och inrymmer mycket mera saker. Den här arbetstiden som vi har nu går ju långt tillbaka, där det var en som arbetade i en familj och en som var hemma eller bara jobbade deltid. Vi gick en gång i tiden från 48 timmar till 40 timmar. Det var ett sätt att ta ut produktivitetsökningar i samhällsekonomin. Det var en välfärdsfråga, en generell arbetstidsförkortning. Det handlar om att sänka arbetstiden i stället för att sänka skatten till exempel. Moderaterna var emot redan då, annars fanns en stor bred överenskommelse. Men tiderna har förändrats.

GUDRUN OM DET SÄKERHETSPOLITISKA LÄGET
– Det är beklämmande att se hur alla partier i riksdagen nu har rasat tillbaka in i nationalism och militarism och lägger bud efter bud på ökade försvarskostnader. Jag tror inte att vi blir tryggare av att vi befäster Gotland och bestyckar Jasplanen. Putin står inte vid gränsen, så är det ju. Vi måste inte vara ett land som gör som alla andra, det vill säga skickar vapen. Vi kan också göra något annat, framför allt kan vi arbeta på lång sikt.

GUDRUN OM FLYKTINGPOLITIKEN
… det är viktigt att koppla ihop de här sakerna, för det som människor nu flyr ifrån – och nu mer än någonsin – är ju väpnade konflikter. Det är ju vapnen, krigen och militarismens härjningar som ligger till grund för de här stora flyktingströmmarna, det hänger ihop och det måste vi se. Vi tycker att Sverige ska vara ett land dit människor kan komma som flyr undan det väpnade våldet och förtryck av olika slag.

Simrishamns kommun tar emot många, och det tycker jag är bra. Vi är överens i fullmäktige, inte alla partier men det finns en klar majoritet. Men Migrationsverket jobbar ju helt i luften och inte i samarbete tätt med kommunen och inte i samarbete tätt med Arbetsförmedlingen.

– Det är så ryckligt och det är så kryckigt, och det är framför allt inte medskickat några pengar från staten. Detta är ju en nationell angelägenhet. Vi ska vara ett öppet land, och då måste vi hjälpas åt. På den nationella nivån måste man ta det ekonomiska ansvaret och se till att det kommer ner till kommunerna. Det är så illa skött, och det ger ju näring åt de som vill stänga gränserna.

GUDRUN OM KONSTEN OCH KULTUREN
… det är ju självklart att människor som gör saker, som har kreativiteten som utgångspunkt och som har kreativiteten som sitt levebröd i sitt skapande, måste ha rimliga arbetsförhållanden med rimliga ekonomiska villkor.

GUDRUN OM KÖTTPRODUKTIONEN
Folkbildning är ju grunden till all förändring, och här handlar det om att visa på att det inte är hållbart. Produktionen och konsumtionen skapar så stora problem, och sen har ju vi föreslagit en köttskatt. Vi tycker att det är rimligt. Vi ska också se till att ställa om i jordbruket, i produktionen. Vi ska förändra vårt synsätt, att gå från att köttet är norm till att det inte är det. Vi lägger förslag i kommunerna om att man inte ska ha en köttfri dag i veckan, utan en köttdag i veckan. Man förändrar tankemönstren.

GUDRUN OM SAMLEVNADSBALKEN
Det vi vill åt är en modernisering av det som i dag heter äktenskapsbalken för många lever i dag på andra sätt, två eller flera, i generationer eller med vänner eller vad det nu kan vara, och då gäller det att kunna ha en lagstiftning som tryggar individen, som gör att ingen blir satt på pottkanten när man gör ekonomiska gemensamma investeringar.

GUDRUN OM GRATIS KOLLEKTIVTRAFIK
Jag tycker för det första att man inte ska säga gratis, utan det ska vara avgiftsfritt, allting kostar och det ska betalas. Nu är det ju frågan om hur vi ska betala. Ska vi var och en betala i biljettsystem och i luckor, och allt vad det för med sig, eller ska vi betala det gemensamt. Jag tycker att det var en väldigt befriande tanke som Leif Pagrotsky presenterade nyligen, när han sa att kollektivtrafiken i en storstad är lika självklar som en hiss i ett höghus. På samma sätt tycker jag faktiskt att man kan resonera om detta. Och det finns också ekonomer som har räknat på det som visar att det lönar sig, för man spar in i andra änden.

RIKSDAGEN 2018
– Det är mycket som behöver göras, men jag ser väldigt mycket fram emot att samma år som jag fyller 70 gå in i riksdagen igen. Jag tycker det ska bli jätteroligt.

LÄS OCH LYSSNA PÅ HELA NIKLAS SVENSSONS INTERVJU MED GUDRUN I EXPRESSEN