Gör tågresor och kollektivtrafik avgiftsfria

21 juli 2022

Europa brinner också denna sommar, och värmerekord slås på löpande band. Minskad trafik är en av nycklarna till att minska utsläppen, och flera länder har vidtagit radikala åtgärder för att styra om resenärer från bil till tåg och annan kollektivtrafik. I Tyskland kostar en månadsbiljett till all regional och lokal kollektivtrafik nio euro, och för tre euro per dag kan man resa med alla offentliga färdmedel, inklusive långdistanståg, i Österrike.

Det är hög tid att även Sverige gör sin del för att styra om resandet. Redan 2018 presenterade Feministiskt initiativ en lösning för att göra kollektivtrafiken avgiftsfri i vår statsbudget – ett omställningsbidrag till kommuner och regioner för att nå ett hållbart och jämlikt transportsystem inom tio år.

Vi stöttar Miljöpartiets nya förslag, att tåg- och bussresor ska kosta max 100 kr i månaden men vill ta det ännu längre. Feministiskt initiativ går även detta år till val på att göra kollektivtrafiken helt avgiftsfri. För våra kandidater i region- och kommunval är detta en av huvudfrågorna

Det är absurt att långdistansresor med tåg ofta är dyrare än flygresor, och Fi vill att även tågresor blir avgiftsfria vilket delvis ska finansieras med skatt på flygresor och flygbränsle. Samtidigt krävs det åtgärder från staten för att kompensera tågbolagen för inkomstbortfallet. Feministiskt initiativ vill vidare att vinstkravet på både SJ och de lokala kollektivtrafikbolagen slopas och att de får ett samhällsuppdrag att vara en jämställd, jämlik, tillgänglig och hållbar infrastruktur för resande i hela landet.