Valberedningens motivering

Gita Nabavi – Ordförande

Gita Nabavi – Ordförande

Gita har under elva år varit en trygg organisatör, politiker och aktivist som arbetat på alla nivåer i partiet.

Hon har erfarenhet från fyra år i partistyrelsen, där hon bland annat varit ordförande, två valrörelser och från sin tid som vikarierande gruppledare i Fi Stockholm. Gitas yrkesmässiga erfarenhet som projektledare och verksamhetsutvecklare tillsammans med hennes analytiska förmåga kommer att vara ovärderlig i arbetet med att bygga upp och utveckla Fi som organisation. Gitas goda kunskap om partiet och vår politik tillsammans med hennes strävan efter att synliggöra allas kompetenser, skapa en förståelse för gemensamma mål och att leda människor i arbetet mot dessa gemensamma mål gör henne till partistyrelsens självklara ordförande.