Ge lokalsamhällen vetorätt

9 februari 2019

Kongressuttalande 2019

Sedan 1991 har Sverige en av världens mest liberala minerallagstiftningar (en lagstiftning som bland annat sänkte skattesatsen på gruvverksamhet från 50 till 0,2 procent) med ett syfte, att locka utländska investerare till landet.

Det har sedan dess rått total enighet, oavsett regeringar, om att all exploatering av mineraler är av godo, det skapar tillväxt och därmed arbetstillfällen. Miljöhänsynen har lämnats till lokalsamhällena att hantera, i ett sent skede av processen. Dåligt utrustade då enskilda miljöenheter i berörda kommuner inte sällan ska möta multinationella företag vars ekonomiska muskler de inte kan matcha.

I Ojnareskogen, i Gálloks renbetesland, i Norra Kärr vid Vätterns strand, i Rönnbäcken mitt i Umeälvens källflöde och på de skånska åkrarna har lokalsamhället och urfolk rest sig, protesterat och påpekat det som staten och makthavarna för länge sedan borde insett: Vi kan inte ha en lagstiftning där människor och miljön ständigt förlorar kampen mot företag parat med en naiv tilltro till tillväxtsamhället. Mineraler är ändliga resurser, påskynda omställningen till återvinning istället för nya gruvprojekt. Ska framtida generationer ha ett hållbart samhälle att leva i finns det inga genvägar.

Ge lokalsamhällen, kommuner, landsting och urfolk rätten att säga nej till undersökning och utvinning av våra gemensamma naturtillgångar!