Fritidshem i fritt fall!

25 april 2014

”Varför finns inte situationen på fritidshemmen med i diskussionen om skolan och de fallande resultaten? Spelar fritids ingen roll? Varför är det ingen ansvarig minister som lyssnar till larmrapporterna?” Det frågar sig veckans valkrönikör Gudrun Schyman, talesperson för Feministiskt initiativ, efter att ha tagit del av en ny rapport från Skolinspektionen. // nättidningen Feministiskt Perspektiv

Gudrun_Schyman_riksd
Bild: Elisabeth Ohlson Wallin

På Skolverkats hemsida kan man läsa att det är ”Fritidshemmets uppgift att komplettera förskoleklassen och skolan och att möjliggöra för föräldrar att förena föräldraskap med förvärvsarbete eller studier. Enligt skollagen ska fritidshemmet stimulera elevers utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid. Fritidshemmet har en viktig uppgift att främja allsidiga kontakter och social gemenskap.” Det står också att ”Fritidshemmet kompletterar skolan på två sätt:

 • Tidsmässigt genom att ta emot elever under den del av dagen då de inte vistas i skolan och under loven.
 • Innehållsmässigt genom att ge eleverna delvis andra erfarenheter och kunskaper än de normalt får i skolan. Tillsammans bör skola och fritidshem bidra till elevernas allsidiga utveckling och lärande.

Det låter strålande bra. Men hur ser verkligheten ut? Skolinspektionen har gjort en genomgång av läget. Man har tittat på kvaliteten, innehållet, och som läsare blir jag förskräckt, som en före detta ensamstående förvärvsarbetande mamma blir jag heligt förbannad! De övergripande resultaten presenteras så här:

 • Fritidshemmen lever inte upp till sin fulla potential. Huvuddelen av de granskade fritidshemmen skulle i högre grad kunna bidra till att stimulera barnens utveckling och lärande och ge dem redskap som de får nytta och glädje av när de så småningom slutar i fritidshemmet.
 • Det pedagogiska uppdraget måste tas på mer allvar.
 • Barnens emotionella och intellektuella utveckling behöver mer stöd.
 • Större variation behövs för att stimulera alla barn.
 • De äldre barnen ”bjuds in med armbågen”.
 • Omsorgsambitionerna går inte alltid att förverkliga.

Det kan också sammanfattas så här: grupperna på fritids blir allt större, personalen allt färre och utbildningsnivån allt lägre. En grupp med 40 elever är inte ovanligt. Det går 12,9 elever på varje anställd. För fjorton år sedan var samma siffra 7,5. På tio år har fritidsgrupperna ökat med 34 procent! Statistiken visar också tydliga skillnader när det gäller personalens utbildningsnivå. 53 procent har pedagogisk högskoleexamen. Det är den lägsta siffran sedan Skolverket började föra statistik. Mellan kommunala och fristående fritidshem skiljer det också. 56 procent har utbildning på de kommunala, 29 procent på de fristående.

I skollagen står det tydligt och klart att fritidshemmen är en del av skolan. Man har i princip samma läroplan som grundskolan. Men det finns inte inskrivit något om gruppstorlek eller maxantal. Nu är man på sina håll uppe i 60-80 barn som ska hanteras av kanske tre pedagoger med varierande utbildning. Det säger sig självt att det inte går att följa några läroplaner då.

Det här är i högsta grad en jämställdhetsfråga. För ensamstående föräldrar, där den absoluta majoriteten är kvinnor, är ett fungerande fritids guld värt. Barn till ensamstående och deras enastående föräldrar är i stort behov av en fungerande barnomsorg, skola och skolbarnsomsorg. Upplevda krav på att barnen ska vara lediga på lov och studiedagar, hämtas tidigt på eftermiddagen etcetera, från en allt mer ”slimmad” förskole- och fritidsverksamhet är legio bland alla dagens små- och skolbarnsföräldrar. Som ensamstående blir det ännu svårare att låta barnen vara lediga från förskola och fritids på lov. Detta är komplicerat för alla föräldrar med fem veckors semester, då skolloven ofta kommer upp i summor som 13-14 arbetsveckor per år. För ensamstående finns inte möjligheten att ta överlappande semester, av det enkla skälet att det inte finns en medförälder att överlappa med.

Varför finns inte situationen på fritidshemmen med i diskussionen om skolan och de fallande resultaten? Spelar fritids ingen roll? Varför är det ingen ansvarig minister som lyssnar till larmrapporterna? För regeringen verkar det vara mer angeläget att de föräldrar som har råd ska kunna kalla in RUT. Så ser i alla fall regeringens ekonomiska politik ut. Skamligt, sorgligt och helt oacceptabelt! Både förskola och fritids ska naturligtvis vara avgiftsfria, precis som den ”vanliga” skolan. Verksamheterna hänger ihop och då ska finansieringen göra det också. Och naturligtvis politiken!

Gudrun Schyman,
Valkrönikör
Feministiskt Perspektiv

F! arbetar för att:

 • Förskola och fritidshem ska rustas upp
 • Högre personaltäthet och mindre barngrupper.
 • En avgiftsfri förskola, fritids och fritidshem är självklar
 • Utbildningen i ska ha ett obligatoriskt könsmakts-, funktionalitets-, hbtq- och antirasistiskt perspektiv.
 • Utbildningen ska genomsyras av normkritisk pedagogik
 • Barn i behov av särskilt stöd ska prioriteras och ges tillräckligt med resurser.
 • Förskolor ska erbjuda ett veganskt alternativ till alla som önskar detta, samt att alla förskolor inför köttfria måndagar.
 • Så kallade nattis ska införas i samtliga kommuner.