FR!D GENOM KÄRLEK

21 september 2016

Idag uppmärksammar Feministiskt initiativ den internationella fredsdagen.

giphy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att förebygga konflikter, skapa hållbar fred och en väl fungerade demokrati efter krig och konflikt är en av de största utmaningarna för en orolig värld idag.

Den traditionella säkerhetspolitiken bygger på ett militärt patriarkalt perspektiv där dominans, våld och militära maktmedel är centralt. Vi måste bryta det. Militarism och våld skapar inte en långsiktig, hållbar och verklig fred utan bidrar snarare till våldskulturen. Militär upprustning stjäl pengar från social upprustning, eftersom ökade militärbudgetar ger minskade välfärdssatsningar. Stridsflygplan står mot sjukvård och skola.

F! vill motverka orsaker till väpnade konflikter som fattigdom, ojämn resursfördelning, förtryck, marginalisering och maktlöshet, ojämlikhet och militarism. Dessa insatser är också centrala för att motverka terrorism. Verklig fred är mer än enbart avsaknad av krig. Fred är en process som måste investeras i. Vi måste skapa förutsättningar för ett jämlikt samhälle där alla kan delta på lika villkor och där jordens resurser fördelas på ett rättvist sätt. Vägen till fred är kantad av kärlek.