Fi:s framtidskommissions slutrapport offentliggörs!

18 januari 2021

Hur utvecklas Feministiskt initiativ? Vilka vägval leder in i framtiden? Och vilken plats har partiet i politiken?

I ett år har Feministiskt initiativs framtidskommission arbetat med att analysera partiets tidigare valresultat, intervjuat ett stort antal politiker, Fi-medlemmar och utomstående, granskat hur organisationen fungerat, med mera. Detta har resulterat i ett antal rapporter på sammanlagt över 300 sidor med flertalet förslag kring partiets framtid. Slutrapporten, ”Fi och framtiden: En granskning av Feministiskt initiativs historia och rekommendationer framåt”, är en sammanfattning av rapporterna.

– Fi:s framtidskommission har i sitt arbete genomfört en granskning av Fi 2005-2020 och landat i slutsatser och rekommendationer inför framtiden. Vi tänker långsiktigt och har under nuvarande mandatperiod ägnat mycket tid åt strategiarbete som lägger grunden för den mobilisering vi nu har framför oss, säger Farida al-Abani, partiledare för Feministiskt initiativ.

Rapporten hittar du här.

Kontakt
För media: [email protected]
För medlemmar: [email protected]