Vilka mål har Fi?

Vårt mål 2018 är att ta plats i 50 kommuner, 5 landsting och i riksdagen.