Vilka är med i Fi?

Medlemmarna i Fi har erfarenheter från olika miljöer och forum. Vi är födda i olika delar av Sverige och världen, vi har olika åldrar, kön och bakgrund. Det som enar oss är övertygelsen om en politik för jämställdhet och frihet från alla former av diskriminering.