Vem kommer att kunna delta på F! Akademin?

Ledarskapsutbildningen är tänkt att vara öppen för alla medlemmar som har ett ansvar som ledare, antingen på lokal, regional eller nationell nivå.

Ledare kan vara både politiker, styrelseledamöter eller personer som har andra roller inom organisationen.

Programmet är kostnadsfritt för medlemmar och ansökningen öppnar vid årsskiftet.

Läs mer om F! Akademin