Vem beslutar om vem som ska vara partiledare 2019-2021?

Det är kongressen, partiets högsta beslutande organ, som beslutar om vem som ska leda partiet. Valberedningen har kongressens mandat att lägga fram förslag till partiledare, partisekreterare och partistyrelse inför kongressen som hålls 8-10 februari 2019. Valberedningens arbete med att ta fram kandidater fortsätter fram tills dess och de kommer att gå ut med en ny nomineringsrunda för att utforska om det finns fler kandidater till posten då förutsättningarna förändrats. Valberedningens förslag till partiledare, partisekreterare och partistyrelse kommer att presenteras i januari tillsammans med de andra handlingarna som går ut till medlemmarna inför kongressen.