Varför ska jag rösta på Feministiskt initiativ?

Vi är den röst som står upp för jämställdhet, jämlikhet och hållbarhet. Vi vill säkra demokratin och trygga allas rätt att ta plats. Liksom andra demokratirörelser bildades Feministiskt initiativ ur behovet av förändring. Den klassiska höger-vänster skalan i politiken rår inte på alla de maktstrukturer som begränsar människors rättigheter och hindrar en hållbar utveckling. Ett öppet samhälle fritt från diskriminering, sexism och rasism kräver en ny politisk skala som ställer mänskliga rättigheter mot den växande nationalismen. Det är det Feministiskt initiativ gör. Vi går till val på mandatet att förstärka de mänskliga rättigheterna, förnya politiken och förändra makten.