Varför ska jag rösta på Feministiskt initiativ?

Av minst 100 skäl

Du hittar dem på sidan 100 skäl att rösta på F!

Av några grundläggande skäl

  • Vi är den röst som står upp för jämställdhet, jämlikhet och hållbarhet.
  • Vi vill säkra demokratin och trygga allas rätt att ta plats.
  • Vår politik försvarar de mänskliga rättigheterna och motverkar all form av diskriminering.
  • Feministiskt initiativ har bildats utifrån behovet av förändring.
  • Den klassiska höger-vänster skalan i politiken rår inte på alla de maktstrukturer som begränsar människors rättigheter och hindrar en hållbar utveckling.
  • Ett öppet samhälle fritt från diskriminering, sexism och rasism kräver en ny politisk skala som ställer mänskliga rättigheter mot den växande nationalismen.