Varför säger Feministiskt initiativ ”i namn av heder” – förnekar ni att hedersvåld finns?

– Nej, tvärtom. Det är en markering att vi inte accepterar förövarens försök till rättfärdigande av våldet. Hedersmotiv är ingen ursäkt. Vi slår ingen på fingrarna för att den använder andra ord än vi, men vi ansluter oss till de organisationer och forskare som hellre säger ”våld i namn av heder” än ”hedersvåld”, eftersom vi inte heller säger ”svartsjukevåld”, ”fyllevåld”, ”lägenhetsbråk” eller ”utvidgat självmord”. Ibland säger vi även ”hedersrelaterat” eftersom det är etablerat bland myndigheter och många forskare. Ord är viktiga men ännu viktigare än begreppsdiskussionen är de konkreta åtgärderna och politiken mot våldet – låt oss berätta om och diskutera dem!