Varför har ni satt upp rosa trådar som ett nät mellan träd?

Vi har satt upp rosa trådar mellan träd för att vi vill uppmärksamma att jämställdhet, jämlikhet och hållbarhet är det enda sättet att möta den växande nationalismen på. Vi vet att allt är sammanbundet.

Den rosa tråden i vårt demokratiska arbete är att förstärka de mänskliga rättigheterna, förnya politiken och förändra makten. Vi vill skapa ett samhälle som ser och omfamnar alla människor. Och naturen.

För detta finns inga enkla politiska lösningar. Ändå är det allt fler partier som målar upp en värld av kontraster och gör svaren enkla. Det är så nationalismen växer och den banala tanken om att jordens resurser är oändliga.