Varför är det inte så många män som representerar Feministiskt initiativ?

Vi välkomnar så klart alla oavsett kön att vara med att förnya politiken och förändra makten. Sen är det flest kvinnor som är engagerade i de frågor som rör jämställdhet. Det är också där kompetensen är högst. Andelen män på till exempel vår riksdagslista motsvarar andelen män bland medlemmarna. Det är inte heller ett samhällsproblem att våra listor inte har en större andel män. Det är snarare ett samhällsproblem att män har en större andel av de maktpositioner som finns i samhället. Vi går till val på att säkra demokratin och trygga allas rätt att ta plats i maktens rum.