Vad menar ni med att ställa jämställdhet, jämlikhet och hållbarhet mot nationalismen?

Alla människors lika värde är inte en värderingsfråga, det en fråga om mänskliga rättigheter som endast kan uppnås genom kunskaper om olika maktstrukturer och politisk handling.

Mänskliga rättigheter, ekologisk och social hållbarhet ska gå före ekonomiska intressen, på samma sätt som mänsklig säkerhet med individens trygghet i fokus, ska gå för nationens.

  • När andra partier stänger gränser och kräver hårdare tag, står vi upp för varje människas rätt till skyddsnät.
  • När andra partier gör sig till herrar över klimat och miljö, anpassar vi vår politik till den enda jord vi lever på.
  • När andra partier summerar våra samhällsutmaningar i ekonomiska termer, grundar vi vår politik på vårt gemensamma ansvar av att säkra demokratin och trygga allas rätt att ta plats.

På så sätt ställer Feministiskt initiativ jämställdhet, jämlikhet och hållbarhet mot den växande nationalismen.