Jag vill ha en rödgrön regering, då kan jag väl inte rösta på Feministiskt initiativ?

Den blockpolitik som tidigare präglat Sverige håller på att upplösas bland annat som en konsekvens av att höger-vänsterskalan och den ekonomiska fördelningspolitiken utmanas av värderingar som rör mänskliga rättigheter mot nationalistiska ideologier. Feministiskt initiativ behövs i riksdagen, oavsett vilka partier som bildar regering. Vi är din garant för en feministisk och antirasistisk politik. Med utgångspunkt från den politik som riksdagspartierna för, stödjer Feministiskt initiativ en rödgrön regering framför en borgerlig. Samtidigt ser vi hur den rödgröna regeringen stängt gränserna och försvagat de mänskliga rättigheterna på en rad områden. Varken högern eller vänstern har ett tydligt svar för hur de ska förstärka de mänskliga rättigheterna och stärka demokratin. Därför behövs Feministiskt initiativ.

Om alla som stöder Feministiskt initiativ verkligen röstar på oss har vi inga som helst problem att komma in i riksdagen. I förra valet tyckte varannan väljare, 50 procent, att det vore bra om Feministiskt initiativ kom in i riksdagen. Och hela 16 procent kunde tänka sig att rösta på oss. Detta enligt den Sifo-undersökning vi själva lät göra inför valet 2014. Och om vi mot förmodan inte når över 4-procentspärren i valet 2018 så är det de rödgröna partierna som förlorar på detta. Det är bättre med ett stöd i riksdagen än utanför.