Jag är synskadad och vill beställa hem valsedlar innan valet, går det?

Kontakta din lokala medlemsgrupp för att få tag på de valsedlar du behöver. Vi har skickat valsedlarna till dem. Eftersom vi inte har ett kansli (än) är det så vi dela ut dem.

Här hittar du en lista på våra medlemsgrupper.