Hur gör F! så att hela landet ska leva?

Vår politik påfolkar landsbygden istället för att avfolka den

Vi vill göra det mer attraktivt att flytta från storstad till landsbygd och vi vill förändra normen som säger att staden är viktigast.

Därför arbetar vi i F! bland annat för :

  • tillgång till internet, energi, vatten och avlopp som förvaltas med hänsyn till resurshushållning och ekologi för alla människor oavsett var de valt att bosätta sig. Kostnaderna ska fördelas solidariskt och för den enskilda ska det inte skilja sig beroende på om en väljer att bo i tätort eller landsbygd.
  • tillgång till mataffärer, apotek, banker och postombud i människors närmiljö.
  • avskrivning av studielån för den som bor eller bosätter sig i glesbygd även för gymnasieutbildningar till bristyrken som elektriker, byggnadsarbetare, maskinförare och undersköterskor
  • kollektivtrafik och transportpolitik som möjliggör åretruntbosättning på landsbygden, inklusive vinterväghållning av både allmänna och enskilda vägar oavsett invånarnas ekonomiska situation.
  • Satsningar på pålitligt och tillgängligt tåg som når alla i hela Sverige istället för höghastighetståg för några. (https://feministisktinitiativ.se/ratt-tagordning-pa-investeringarna/)
  • presstödet utreds så att det säkerställer en levande lokaljournalistik, även utanför storstäderna, med hjälp av bland annat distributionsstöd.
  • tillgången till vård, skola och omsorg blir jämlikt och jämt fördelad över landet. Särskilda satsningar ska göras på distriktssköterskemottagningar, familjecentraler och öppna förskolor så att dessa finns tillgängliga i landsbygder.
  • ett jämlikt utbud av äldreboenden och demensboenden över hela landet. Äldre ska ha rätt att bo kvar hemma, men lika viktigt är att de som vill har möjlighet att bo i pensionärsbostad eller gruppboende får göra det. Förebyggande insatser, en god boendemiljö och en stimulerande tillvaro ska känneteckna äldreomsorgen oavsett var i landet du bor.
  • ett klimatsmart, hälsosamt och fossilfritt jordbruk. Ett led i det är att främja naturlig växtförädling, men även bevara befintliga, naturligt sjukdomsresistenta och köldtåliga sorter som på sikt kan ersätta importerade grödor.

Läs mer om vår Gles- och landsbygspolitik.

Ta del av vad vår gles- och landsbygdspolitiska talesperson Inez Abrahamsson har sagt på Röster.