Hur blir jag medlem?

Medlemmarna bygger Feministiskt initiativ. Det är människor som ger av sin tid och sina resurser, erfarenheter och förhoppningar som tillsammans är vår feministiska organisation. Din kunskap och kraft behövs, bli aktiv i Feministiskt initiativ.