Är Fi ett enfrågeparti?

Nej, Fi har politik på alla politiska frågor inom samtliga politiska fält. Det gäller arbetsmarknadsfrågor (löner, heltid/deltid, arbetsrätt, arbetstidsförkortning), hur det ser ut med ansvaret för hemmet (föräldraförsäkring, barnomsorg), trafikpolitiken (vems intressen styr när motorleder prioriteras framför kollektivtrafiken) bostadspolitiken (vems verklighet dominerar när områden planeras och hus byggs), och försvars- och säkerhetspolitiken. Det går att sätta på sig de feministiska glasögonen i alla sammanhang.