Frågor och svar – Victoria Kawesa avgår som partiledare

Feministiskt initiativs partisekreterare Maria Pettersson svarar på frågor om att Victoria Kawesa avsäger sitt uppdrag och vad det innebär för partiet

Feministiskt initiativs partisekreterare Maria Pettersson svarar på frågor om att Victoria Kawesa avsäger sitt uppdrag och vad det innebär för partiet

Varför avgår Victoria?

– Det är Victoria själv som beslutat sig för att avsäga sig uppdraget som partiledare för Feministiskt initiativ. Hon säger att hon fattat det beslutet utifrån omständigheter i sitt privatliv. Här kan du läsa hela Victorias förklaring till varför hon avgår. 

Vad tycker du som partisekreterare om att hon avgår?

– Jag talar för hela partistyrelsen när jag säger att vi beklagar, men naturligtvis respekterar Victorias beslut. Tillsammans skrev vi historia när hon valdes till partiledare som den första svarta kvinnan på den positionen i Sverige. Victoria kommer fortsätta vara aktiv i partiet, i den mån hon känner att hon kan, vilket jag väldigt glad och tacksam för. Hennes kunskaper och handlingskraft behövs, säger Maria Petterson, partisekreterare för Feministiskt initiativ.

Vad hade partiet kunnat göra för att hon skulle kunna vara kvar som partiledare?

Att vara förtroendevald i Feministiskt initiativ innebär en stor personlig insats eftersom det är ideella uppdrag som tar mycket tid och energi i anspråk. Partiledarrollen i synnerhet är speciellt utsatt och tidskrävande. Vi har heller inget kansli med anställda som kan stötta upp. Det är också därför det är viktigt att vi är lyhörda för vad vi själva mäktar med och att vi bygger en organisation där varje insats räknas. Det är en av de saker vi jobbar mycket med nu, genom att skapa tydliga strukturer och uppdrag, effektiva rutiner och bra kommunikationsvägar. Jag tror och hoppas att Victoria känner att vi har gjort vårt bästa för att ge henne det stöd hon behövt.

Vad har partiet gjort när Victoria har blivit utsatt för hat och hot?

Vi jobbar hela tiden med vår säkerhetsplan inom organisationen och utifrån de begränsade resurser vi har som parti har vi tillsammans med Victoria försökt skapa trygghet för henne i hennes uppdrag som partiledare. Vi rekommenderar alla medlemmar som blir utsatta för hat att anmäla detta till Polisen och genom vår säkerhetsplan ger vi stöd inför en polisanmälan. Jag vill också passa på här att säga att det oerhört angeläget att det från politiskt håll fattas tydliga beslut som begränsar det rasistiska och sexistiska hatet. Hatet är livsfarligt både för enskilda personer och för vårt demokratiska samhälle där alla människor ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Vi måste säkra demokratin och trygga allas rätt att ta plats.

Har plagiat-anklagelserna mot Victoria något med hennes avgång att göra?

Nej.

Fortsätter Gudrun Schyman som partiledare?

Ja


Hur väljer Feministiskt initiativ en ny partiledare?

Feministiskt initiativs stadga kräver att vi har minst två partiledare och därför har partistyrelsen beslutat att hålla en extrakongress för fyllnadsval i samband med vår valkonferens som är planerad till den 24-25 februari 2018. Det innebär att valberedningen nu i höst kommer att gå ut och efterfråga nomineringar till det partiledaruppdrag som Victoria nu lämnar. Därefter kommer den att i enlighet med stadgan ge förslag om person till extrakongressen som sen väljer vem som får uppdraget. Gudrun Schyman kommer att vara ensam partiledare fram till dess.

Vad händer nu?

Nu tackar vi Victoria för hennes insats som partiledare och samlar ihop oss. Vi tar hand om varandra och fortsätter vårt gemensamma arbete att försvara de mänskliga rättigheterna, förnya politiken och förändra makten. Vi gör det tillsammans!