INFORMATION OM RIKSDAGSUPPDRAGET FÖR F!

VAD INNEBÄR RIKSDAGSUPPDRAGET?

Arbetet i riksdagen presenteras på riksdagens hemsida. Där finns information om såväl ledamöternas villkor (bl.a. gällande arvoden, närvaro/frånvaro, ledighet, sjukdom, resor, pensioner, bostad mm) som information om riksdagen (hur själva arbetet går till).

Specifikt för F!:s riksdagsledamöter är att de ska:

 • Följa riksdagsgruppens gemensamma beslut.
 • Samarbeta prestigelöst.
 • Jobba medvetet och öppet för att synliggöra och utmana patriarkala strukturer inom riksdagsgruppen och i riksdagsarbetet.
 • Vara medvetna om partiavgiften (se nedan).

Uppdraget som riksdagsledamot innebär att du utövar ditt uppdrag dygnet runt, året runt. Alla ledamöter från F! bildar en riksdagsgrupp som inom sig utser en gruppledning.

Du förväntas jobba medvetet och öppet för att synliggöra och utmana patriarkala och rasistiska strukturer inom riksdagsgruppen och i riksdagsarbetet.

Det valmanifest som vi går ut med i samband med valkonferensen är det som varje kandidat ska ha som grund för arbetet i riksdagen.

VAD INNEBÄR PARTIAVGIFTEN?

Alla riksdagsledamöter för Feministiskt initiativ uppmanas att betala en partiavgift. Enligt 2016 år siffror innebär detta att varje riksdagsledamot skänker 6 740 kr till partiets riksorganisation, kvar efter skatt och partiavgift blir det 32 060 kr. Läs mer om vår partiavgift.

ATT REFLEKTERA ÖVER

 • Vad det innebär att axla den här rollen och det här ansvaret.
 • Vad det innebär att alltid vara offentlig
 • Om något skulle gå fel, vad har du för socialt nätverk och stöd runt omkring dig?
 • Vad behöver du för att känna dig trygg och redo för detta? Något specifikt från partiet?
 • Finns det något som oroar dig? (ex media, hur familjen kommer påverkas mm)

VIKTIGA DATUM

 • 15 september 2017 – Sista datum att nominera
 • Oktober – november – Urvalsprocessen börjar. Valberedningen samlar in material och gör eventuella intervjuer
 • Början av februari – Valberedningens förslag offentliggörs
 • 24-25 februari 2018 – Valkonferens. Här fattar ombuden beslut om riksdagslistorna

HUR GÅR NOMINERINGS- OCH
URVALSPROCESSEN TILL?

När nomineringen kommit in kontaktas den nominerade av valberedningen för att besvara ett formulär med ett par korta frågor. Den nominerade ombeds också att skicka in två referenser samt en presentation av sig själv och sina tidigare erfarenheter. Efter det sker ett första urval och de som går vidare kommer ombedjas skicka in ett arbetsprov. Sedan är det dags för eventuella intervjuer. Notera att inte alla kandidater kommer komma att intervjuas. Efter intervjun kan valberedningen kontakta referenser och göra eventuella kompletterande samtal.

 • I månadsskiftet januari-februari meddelar valberedningen sitt förslag till alla nominerade.
 • I början av februari presenterar valberedningen sitt förslag offentligt.
 • På kongressen den 24-25 februari beslutar ombuden vilka som ska väljas till riksdagslistan.

NOMINERA FRÅN DIN LOKALGRUPP

Nytt för i år är att Feministiskt initiativs och Unga feministers lokalgrupper kan nominera kandidater genom sina styrelser. Nomineringarna ska beslutas av styrelsen och mailas till valberedningen senast den 15 september. Mailet ska skickas från lokalgruppens Fi-mailadress till [email protected] tillsammans med mail och telefonnummer till de som nominerats samt till styrelsens ordförande och sekreterare. De som nomineras av en lokalgrupp behöver inte vara tillfrågade, även om vi uppskattar ifall de är det.

Med lokalgrupper menar vi Fi:s avdelningar, kommungrupper och medlemsgrupper samt Unga feministers nationella styrelse och lokalavdelningar.

VILKA SITTER I VALBEREDNINGEN?

Valberedningen är vald på två år (2017-2019) och består av:

Hur kontaktar jag valberedningen?

Mejla oss på: [email protected]