Frågor och svar om valsedlar

Det kommer att finnas partivalsedlar för Feministiskt initiativ i alla vallokaler på valdagen samt i alla röstningslokaler för förtidsröstning. Här har vi samlat de vanligaste frågorna om valsedlar för Feministiskt initiativ.

Ja, partivalsedlar för samtliga tre val (kommun-, landstings och riksdagsval) kommer att finnas. I de kommuner och regioner där vi redan valts in kommer det även att finnas namnvalsedlar. I övriga fall kommer Feministiskt initiativs medlemmar och sympatisörer att hjälpas åt att få ut namnvalsedlar. Om du ändå inte hittar en valsedel för Feministiskt initiativ kan du alltid skriva Feministiskt initiativ på en blank valsedel.

Läs mer på sidan Valsedlar.

Partivalsedel är valsedel med endast partinamn. Feministiskt initiativ kommer att få partivalsedlar utlagda i samtliga vallokaler samt röstningslokaler för förtidsröstning. Du behöver inte skriva något på dessa. Genom att rösta med partivalsedel godkänner du den kandidatordning i riksdags- och aktuellt landstings- och kommunalval som Feministiskt initiativs medlemmar har beslutat.

Namnvalsedel är valsedel med kandidatnamn. I de kommuner och regioner där vi redan valts in kommer det även att finnas namnvalsedlar för aktuell kommun och region. Namnvalsedlar till riksdagsvalet och övriga kommuner och regioner/landsting behöver Feministiskt initiativ distribuera själva till val- och röstningslokaler. Feministiskt initiativs medlemmar och sympatisörer att hjälpas åt att lägga ut namnvalsedlar i val- och röstningslokalerna.

Vill du hjälpa till?

Anmäl ditt intresse för att hjälpa till att lägga ut valsedlar. Skriv vilken kommun det gäller.

Använd partivalsedlarna för Feministiskt initiativ i kommun-, landstings och riksdagsval. De finns i den vallokal eller röstningslokal för förtidsröstning som du besöker. Om du skulle sakna en valsedel för något av de tre valen kan du alltid använda en blank valsedel och skriva hela vårt namn ”Feministiskt initiativ ”på den.

Läs mer på sidan Valsedlar.

Tack för att du vill hjälpa oss med att lägga ut namnvalsedlar i vallokaler och röstningslokaler!

Anmäl ditt intresse för att hjälpa till att lägga ut valsedlar. Skriv vilken kommun det gäller.

Feministiskt initiativ kommer att få partivalsedlar utlagda i samtliga vallokaler samt röstningslokaler för förtidsröstning. Namnvalsedlar till riksdagsvalet och övriga kommuner och regioner/landsting behöver Feministiskt initiativ distribuera själva till val- och röstningslokaler. Feministiskt initiativs medlemmar och sympatisörer att hjälpas åt att lägga ut namnvalsedlar i val- och röstningslokalerna.

Kontakta din lokala medlemsgrupp för att få tag på de valsedlar du behöver. Vi har skickat valsedlarna till dem. Eftersom vi inte har ett kansli (än) är det så vi dela ut dem.

Här hittar du en lista på våra medlemsgrupper.

Ja, eftersom vi får valsedlar tryckta och distribuerade för valet 2018, så kommer det att finnas i alla vallokaler inklusive de i utlandet. Om det mot förmodan ändå skulle saknas valsedlar kan du använda en blank valsedel och skriva vårt fullständiga partinamn ”Feministiskt initiativ” på den.

Läs mer på sidan Valsedlar.