Frågor och svar om F! och EU

Vad tycker F! i olika EU-frågor?
här har du en översikt

Svar: Att vi stoppar de nationalistiska högerkrafterna i Sverige och runt om i Europa och visar hur de demonterar och stoppar rättssäkerheten, de mänskliga rättigheterna, jämställdheten och det livsnödvändiga klimatarbetet.

Svar: Sverige ska vara en stark och tydlig aktör för att försvara och stärka de mänskliga rättigheter i Europa och det globala klimatarbetet.

Svar: Budget 1 miljon.

Vi går till val för ett Europa fritt från våld och exploatering, där vi respekterar vår enda planet och där människor välkomnas.

Vår valkampanj smygstartar såklart på Internationella kvinnodagen där vi ska informera om vår nytagna EU-politik om att vi vill att EU ska arbeta för att alla medlemsstater synsamt ska införa samtyckeslag enl svensk modell.

Soraya Post kommer tillsammans med Stina Svensson m fl att resa runt i Sverige och kommer att berätta om allt vi har åstadkommit under denna mandatperiod och om vårt mål med två mandat och vad vi vill göra med dem.

Vi kommer fortsätta vara den tydligaste rösten mot fascismen i parlamentet och det starkaste hoppet för ett liv i frid. Europa behöver feminism och Europaparlamentet behöver fler antirasistiska feminister.

Svar: NEJ

Svar: NEJ

Svar: JA, Fast vi tycker redan 2035

Svar: JA! Med undantag av sjukvårdsprodukter.

Svar: NEJ! Lägg ner FRONTEX. Resurser ska läggas på ett rättssäkert och humant flyktingmottagande.

Svar: NEJ! EU ska inte militariseras, EU är ett fredsprojekt.

Svar: ABSOLUT INTE!

Svar: JA! Men framförallt vill vi ha lagliga vägar in och att människor ska kunna bosätta sig där de vill. De är inte brickor som ska omfördelas, de är människor som söker skydd.

Svar: JA! Länder som inte respekterar EUs grundläggande värderingar och mänskliga rättigheter ska förlora EU-medel och även få ekonomiska sanktioner. Vi vill inte finansiera diskriminering.

Svar: JA!

Svar: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH JÄMSTÄLLDHET (vi vill ha en kommissionär med detta ansvar som huvudfokus), med fokus global rättvisa, inklusive klimaträttvisa, och ett EU fritt från våld.

Svar: Demokrati & mänskliga rättigheter, social välfärd och klimat.

Svar: Mindre men bättre. EU inriktar sig på att ge mer och snabbare resultat på utvalda politikområden och trappar ner på andra områden:

EU är ett fredsprojekt och ska driva:

  1. att mänskliga rättigheter uppfylls
    för alla,
  2. att vi når klimatmålen och skapar ekologiskt och sociala hållbara samhällen och
  3. för global solidaritet.