Frågor och svar Fi Akademin och Gudrun Schyman

F! Akademin är en intern ledarskapsutbildning för att stötta och hjälpa fram nya ledare inom partiet. Feministiskt initiativ växer och det finns många nya och gamla medlemmar som nu träder fram och är beredda att arbeta långsiktigt med feministisk politik, både utomparlamentariskt och i parlamenten. Många har aldrig arbetat politiskt tidigare och det behöver partiet ta hand om så att fler känner sig stärkta i sin beredskap inför ansvarsfulla uppdrag inom politik och påverkan.

F! Akademin leds av Gudrun Schyman som tillsammans med andra som varit med i byggandet av partiet delar med sig av sina mångåriga erfarenheter av ledarskap, politikutveckling, opinionsbildning och organisering.

Läs mer om F! Akademin

Feministiskt initiativ har alltid haft sin styrka i att vi är många som bär partiet och arbetar tillsammans, det hänger inte på enstaka personer. Det är tillsammans vi utgör ett parti och det ska vi fortsätta med.

Gudrun Schyman har meddelat att hon inte kandiderar på nytt till rollen som partiledare vid kongressen i februari men hon finns kvar i partiets fortsatta arbete. Hon väljer att byta roll inom partiet och kommer att lägga sin energi och arbetskapacitet på F! Akademin, som är partiets internutbildning för att vägleda nya antirasistiska feministiska ledare för framtiden. Gudrun Schyman är dessutom fortsatt engagerad som kommunpolitiker i Simrishamn.

Feministiskt initiativ har aldrig varit starkare som organisation. Vi hade kandidatlistor i runt 60 kommuner i valet och vi har medlemsgrupper i över 100 kommuner. Det betyder att det finns medlemmar i väldigt många kommuner som ser sig som långsiktigt engagerade, med siktet inställt på politiskt ansvar. Vi har en styrelse som har organiserat sig effektivt, med undergrupper som hela tiden fylls på med nya volontärer som vill vara med i arbetet. Vi sitter redan i 13 kommuner och i EU-parlamentet och vi har fortsatt partistöd under mandatperioden samt att vi får våra valsedlar utdelade både i EU-valet 2019 och riksdagsvalet 2022. Nu har vi tid att fortsätta bygga och ta hand om det växande politiska engagemang som finns. Antirasistisk feminism behövs i våra parlamentariska rum. Vi fortsätter, tillsammans.

Läs Gudruns medlemsbrev här.

Det är kongressen, partiets högsta beslutande organ, som beslutar om vem som ska leda partiet. Valberedningen har kongressens mandat att lägga fram förslag till partiledare, partisekreterare och partistyrelse inför kongressen som hålls 8-10 februari 2019. Valberedningens arbete med att ta fram kandidater fortsätter fram tills dess och de kommer att gå ut med en ny nomineringsrunda för att utforska om det finns fler kandidater till posten då förutsättningarna förändrats. Valberedningens förslag till partiledare, partisekreterare och partistyrelse kommer att presenteras i januari tillsammans med de andra handlingarna som går ut till medlemmarna inför kongressen.

Gita Nabavi kandiderar fortsatt till partiledarposten vid kongressen men det är kongressen som röstar fram och tar beslut om vilka partiledare som ska leda partiet.

Ledarskapsprogrammet F! Akademin startar två gånger per år, preliminära startdatum är i mars och augusti, och består av två tillfällen à 2,5 dag (fre-sön) på internat.

Utbildningen kommer att ske på olika platser i landet och kommer att ge deltagarna:

  • kunskaper i vad det är att vara politiker
  • kunskaper i antirasistisk feministisk ideologi
  • verktyg för att utveckla sin kompetens
  • inblickar i hur en skapar nätverk
  • kunskaper i hur en rekryterar och vårdar nya medlemmar.

Läs mer om F! Akademin

Ledarskapsutbildningen är tänkt att vara öppen för alla medlemmar som har ett ansvar som ledare, antingen på lokal, regional eller nationell nivå.

Ledare kan vara både politiker, styrelseledamöter eller personer som har andra roller inom organisationen.

Programmet är kostnadsfritt för medlemmar och ansökningen öppnar vid årsskiftet.

Läs mer om F! Akademin