Förstärkta mänskliga rättigheter är förstärkt fred

15 mars 2017

Sveriges regering kompromissar med mänskliga rättigheter i Colombia

Colombias regering undertecknade ett fredsavtal med FARC-EP i november förra året. På detta sätt avslutades den väpnade konflikt med organisationen som drabbat landet i över 50 år.

Fredsprocessen var ett resultat av politisk generositet av flera inblandade parter och skapade möjligheter för att lösa den sociala konflikten med politiska medel.

Men det politiska klimatet hotas nu av mycket aggressivare handlingar av paramilitära grupper. En rapport från Colombias ombudsman (Defensoria del Pueblo) som publicerades i början av mars påpekar att 120 människorättsaktivister har blivit mördade de senaste 14 månaderna. Det innebär att situationen för mänskliga rättigheter blivit alarmerande i Colombia.

Med den bakgrunden åker näringsminister Mikael Damberg (S) till Colombia för att underteckna ett avtal om försvarssamarbete. Det som näringsministern säger är sant: ”Försvarsmakten är ju en av de viktiga beståndsdelarna i den här fredsövergången.”. Men stödet som Colombias försvarsmakt behöver är inte att skaffa militär utrustning i form av dyra Jas-plan utan fredsåtgärder och förstärkning av de mänskliga rättigheterna. Feministiskt initiativ delar kritiken som kommer från mänskliga rättighetsorganisationer när de säger att Colombia inte behöver öka vapenarsenalen.

Det är skamligt för en regering som kallar sig för feministisk att verka för att omvandla en fredsprocess till en marknad för att sälja vapen. I stället för att upprusta behöver Colombias militär omskolas till att vara en aktör som arbetar för att bygga upp förtroende och ta itu med de allvarliga anklagelserna om kränkningar av mänskliga rättigheter. De så kallade ”falsos positivos” är fortfarande ingraverat i minnet av det colombianska samhället.

Mänskliga rättigheter är ett område där Colombia behöver stöd av det internationella samfundet och där bör den svenska regeringen fokusera sina resurser. En grundprincip i fredsprocessen var att parterna skulle ha krigets offer i centrum. Med sina handlingar bidrar den svenska regeringen till att underminera det. En feministisk regering ska inte kompromissa med mänskliga rättigheter.

 

Jaime Gomez,
utrikespolitisk talesperson