Fler miljarder till militären försvagar välfärden

16 augusti 2017

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna och Centerpartiet har undertecknat en överenskommelse om ”ytterligare åtgärder för att öka den operativa förmågan i krigsförbanden och säkerställa den samlade förmågan i totalförsvaret”. Totalt satsas 8,1 miljarder de kommande tre åren.

Resonemanget bakom är att läget i vårt närområde är alltmer osäkert och ambitionen är att ta ansvar för Sverige i en orolig tid. Militaristerna har fått tolkningsföreträde samtidigt som alltfler beskriver de reella hoten som globala. Det handlar om internationell terror, klimatförändringar och växande klassklyftor. Också i Sverige. Detta ska nu mötas med mer material och fler personal inom det militära försvaret och en del satsningar på civilförsvaret.

Miljardrullningen till militären äter upp nödvändiga satsningar i civilsamhället. Resurser behövs för att säkra vardagen. Miljarder står mot varandra. Försvar står mot förlossning. Militär mot miljö. Värnplikt mot vård. Arméutbildning mot arbetsmarknadsutbildning.

Det civila samhällets säkerhet behöver stärkas. Det betyder att det militära försvaret ska ställas om för att möta de reella hoten. Feministiskt initiativ vill se mänsklig säkerhet fram för militär upprustning.

Gudrun Schyman