FiVal: Öppenhet och respekt i Feministernas valplattform

8 februari 2014

När valplattformen inför Europavalet presenterades för medlemmarna som deltog i Feministiskt initiativs valkonferens grodde inga stora konflikter under ytan. De största diskussionerna rörde sig istället kring tillägg och formuleringar i valplattformen.

Gudrun Schyman fick presentera andan av den valplattform som ska ta partiet in i Europaparlamentet med rubriken Det är skarpt läge. Ut med rasisterna – In med feministerna!

– Det jag märker när jag pratar med människor är att fler börjar känna att nu är det dags. Nu måste vi få ett slut på det här. Nu måste vi ha en politik som ser till att vi har respekt för varje människas lika värde. Det är en stor komplexitet av frågor och då finns det bara en enda politisk organisation som kan vara bärare av den här kunskapen och det är Feministiskt initiativ.

– Rasisterna har varit framgångsrika i att få människor att tro att om man klamrar fast vid gamla förlegade värden så finner man trygghet. Det har använt de demokratiska verktygen för att begränsa demokratin. De behöver motstånd och feminismen är fascismens motsats.

– När vi kommer in i Europaparlamentet kommer vi ha mandat att säga det ingen annan vågar säga eftersom inget annat parti gått till val på en feministisk och antirasistisk agenda. Vi kan vara den röst som tydligt står upp för mänskliga rättigheter mot alla former av diskriminering och för en utvidgning av demokratin.

– Jag tror att det är det mest radikala vi kan göra i det läget vi befinner oss i är att stå upp för rätten att vara människa, stå upp för rätten att bli respekterad och respektera andra människor. Det handlar inte om pengar. Det handlar om mod. Det handlar om att våga låta sig beröras och att låta den beröringen bli till handling och använda de demokratiska verktygen. Det betyder att det är vi som ska förändra, sa Gudrun Schyman.

Applåder för alla nykomlingar upp i talarstolen lockade ett flertal medlemmar att lägga konstruktiva inlägg till debatten.

Bredast diskussion blev det kring jordbruksfrågan. I enighet men i olika variationer gjordes bedömningen att jordbruksfrågan på något sätt måste med i plattformen.

– Stora delar av EU:s ekonomi går till att stödja ett ekonomiskt och miljömässigt ohållbart lantbruk, sa Maria Borgström.

Trots en gemensam omsorg om att plattformen inte får innehålla för många punkter för att vara kraftfullt och fokuserat blir den största förändringen en extra punkt gällande ekonomi.

– Vi behöver en punkt om behovet att tämja den globala spekulationsekonomin, sa Kenneth Hermele.

– Banker får kortsiktigt spekulera med våra pengar. Beslut har ställts utanför våra demokratiska processer.

Redaktionskommittén tar med sig samtliga bifall och ett slutgiltigt beslut om EU-valplattformen tas av mötet i morgon innan klockan 12.00. Se livesändning från valkonferensen.

Vid pennan: Yvette Lindholm