FiVal: Förberedning av 20 riksdagsfrågor att driva i valrörelsen

9 februari 2014

20 stycken punkter skulle diskuteras och bestämmas, frågor som ska tas med till riksdagen.

Under diskussionen fick folk komma med förslag på nya punkter men då också ange vilken punkt de tyckte skulle strykas för att hålla det till 20 punkter.

Under diskussionen kring dessa punkter var det ett par som dök upp extra ofta, till exempel den om antirasism. En del menade att det borde finnas en rubrik om antirasism medan andra tyckte att det inte skulle behövas eftersom antidiskriminering är en röd tråd genom alla punkter.

Foujan Rouzbeh menade att det finns behov av en egen punkt för antidiskriminering, där bland annat intersektionalitet och religionsfrihet skulle ingå. I denna punkt skulle även diskriminering i arbetslivet ingå.

Senare under diskussionen dök en relaterad synpunkt upp: Vi borde tala om diskriminering på arbetsmarknaden och inte bara inom arbetslivet eftersom många på grund av diskriminering inte får ett jobb över huvud taget.

Siri Nilsson Öhman tog upp frågan om sexualbrottslagstiftningen och föreslår att det ska stå att vi vill ”Kriminalisera sex utan samtycke”.

En fråga till styrelsen från talarstolen som gav stor respons från deltagarna på valkonferensens gällde punkten ”Gratis och tillgänglig kollektivtrafik i städerna”. Varför bara i städerna? Detta borde gälla även landsbygden.

När det gäller skolan diskuterades formuleringen ”en likvärdig och statlig skola” då Emelie Bardon menade att det inte borde stå likvärdig eftersom det ingår i lagen. Hon tyckte också att Feministiskt initiativ ska stå för att skolan ska bygga på en värdegrund och inte på mätbara kunskaper. Gudrun Schyman svarade att poängen med formuleringen om en likvärdig och statlig skola är att den ska vara lika i hela landet. Det påpekades senare hur viktig värdegrund är i en tid då nazism och fascism växer.

Jacques Öhlund talade för ett tillägg i en punkt om bostäder : Det räcker inte att det står att vi vill ”rusta upp och bygga energisnåla och tillgängliga bostäder”, det borde stå ”anpassningsbara och tillgängliga” så att de kan passa alla olika levnadsformer. I denna fråga kan vi ligga i framkant.

Efter en omröstning på förslagen som hade lagts fram påpekade Gudrun Schyman att den diskussion som förts under valkonferensen bara var början och att det som bestämts inte är skrivet i sten utan var början på en lång process.

Vid pennan: Siri Bergqvist