Fi: vidta åtgärder mot den israeliska blockad- och ockupationspolitiken

29 juni 2015

Uttalande från Feministiskt initiativ 29 juni 2015

Feministiskt initiativ fördömer övergreppet mot den öppna sjöfarten när Israel i natt bordade Ship to Gazas svenskflaggade fisketrålare Marianne av Göteborg. Skeppet ska ha bordats omkring 100 sjömil från Gaza. Israels upprepade dåd på internationellt vatten utgör oroande tecken på att ockupations- och blockadpolitiken utvidgas till att omfatta hela östra Medelhavet.

Feministiskt initiativ uppmanar nu regeringen och det internationella samfundet att omedelbart vidta åtgärder mot den israeliska blockad- och ockupationspolitikens dagliga kränkning av folkrätt och mänskliga rättigheter. Sverige måste stå upp för folkrätten och stödja fredliga solidaritetsinsatser vars enda syfte är att tillförsäkra människor basala förnödenheter.

Gudrun Schyman, partiledare för Feministiskt initiativ
Soraya Post, Eu-parlamentariker för Feministiskt initiativ
Maria Svensson, ordförande för Feministiskt initiativs partistyrelse