Fi verkar för att förbjuda GMO i Sverige och minimera spridning av genmanipulerade produkter i Europa

27 mars 2015

Därför röstade vi för en lagändring som ger de europeiska medlemsstaterna större möjligheter att förbjuda odling av GMO-grödor på sitt eget territorium. Lagförslaget handlade inte om ja eller nej till GMO.

I nuläget godkänns GMO-grödor gemensamt för hela EU. Med lagändringen får länderna större möjlighet att själva bestämma om de vill odla GMO-grödor på sitt territorium.

Lagändringen ålägger också de länder som odlar GMO-grödor att upprätta buffertzoner som ska minimera spridningsrisken av eventuell GMO-odling.