Fi vann: Göteborg vill se kärnvapenförbud!

25 augusti 2020

I Göteborgs kommunfullmäktige har en motion från Feministiskt initiativ Göteborg om kärnvapenförbud gått igenom!

Nu kommer Göteborg att skriva under organisationen ICAN:s stadsupprop till stöd för FN:s kärnvapenförbud. Göteborg stad kommer också, på Fi:s initiativ, uppmana regeringen att skyndsamt ratificera konventionen som Sverige var drivande att ta fram i FN.

– Det är nästan på dagen 75 år sedan Hiroshima och Nagasaki förintades av kärnvapen. Att Göteborg nu som första stad i Sverige tydligt tar ställning för ett totalt förbud mot kärnvapen är ett starkt ställningstagande för Göteborgs säkerhet, säger Stina Svensson, gruppledare för Fi Göteborg.