Fi utvecklar sin politik för företagande

14 februari 2015

– Det är av stor vikt för samhället, ekonomin och arbetsmarknaden att det startas och drivs företag i Sverige. Feministiskt initiativ vill ta vara på enskilda personers drivkraft att starta eget och föreslår därför åtgärder som stimulerar ett jämställt, jämlikt och hållbart företagande, säger Gudrun Schyman.

Feministiskt initiativs kongress beslutade i dag om att förenkla skattesystemet för små företag och fåpersonsföretag. Fi vill även att små företag ska slippa sjuklöneansvaret.

Några som Fi särskilt vill främja är underrepresenterade gruppers företagande, samt företag som arbetar för ekologisk hållbarhet och på landsbygden. Därför beslutade kongressen att verka för att pensionsfonderna får i uppdrag att finansiera socialt ansvarsfulla företag. Fi vill också öka kunskapen om kvinnors och ungas företagande, samt företagande på landsbygden.

– Genom fakta och statistik ska vi visa vilken avgörande betydelse för näringslivets utveckling och den regionala tillväxten dessa företag har, säger Gudrun Schyman.

Även i näringslivet finns traditionella könsroller. Det finns i dag en högre företagartäthet i mansdominerade yrkesområden, vilket har gjort att företagsfrämjande stödsystem har formats utifrån dessa normer. Att det råder kunskapsbrist i företagsfrämjandet om andra affärsidéer och nya områden försvårar för kvinnor, nyanlända och hbtq-personer att finna finansiering.

All rapportering från kongressen 2015 här