Fi utmanar heteronormen

23 juli 2014

Feministiskt initiativ är den röst som står upp för mänskliga rättigheter och mot alla former av diskriminering. Vi låter arbetet mot transfobi och homofobi genomsyra all vår politik. Vi utmanar de etablerade partierna när de påstår att de har en politik som räcker till. Små justeringar här och där räcker inte. Det behövs genomgripande förändringar. Det är skarpt läge nu – ut med rasisterna, in med feministerna.

Låt alla familjer blomstra

Feministiskt initiativ vill att människor själva ska få bestämma hur deras familjer ska se ut. Politiken ska anpassa sig efter människors liv, istället för tvärtom. Fi vill att alla familjerformer – regnbågsfamiljer, ombildade familjer, ensamstående föräldrar och kollektiv – ska kunna leva med samma ekonomiska och juridiska trygghet som kärnfamiljen har idag. Diskrimineringen av hbtq-personer som vill ha barn måste upphöra och det ska vara möjligt för fler än två personer att erkännas som förälder.

Alla ska få bestämma över sin egen kropp

Alla ska ha rätt att bestämma över sin egen kropp, därför ska den könskorrigerande vården utgå från transpersoners behov istället för att bevara trånga könsroller. Samhället och vården ska uppmuntra allas rätt att uttrycka och definiera sitt kön som de själva vill. Transpersoner som har tvångssteriliserats ska ha rätt till upprättelse genom en officiell ursäkt och ett skadestånd från staten.

Öppna upp Sverige

Kvinnor och hbtq-personers asylskäl respekteras inte, istället utvisas människor till förtryck och förföljelse – det vill Feministiskt initiativ ändra. För att kunna fly förtryck och skapa sig ett bättre liv måste människor ha rätt att röra sig fritt och bosätta sig var de vill på jorden. Ett första steg är att garantera kvinnor och hbtq-personer som flyr rätten till asyl och införa en allmän flyktingamnesti för att ge upprättelse till alla de som felaktigt nekats uppehållstillstånd.

Stöd unga hbtq-personer

Unga ska ha rätt att leva sina liv fria från diskriminering. Ändå befästs trånga könsroller och homofobi i skolan vilket leder till att många unga mår väldigt dåligt och utsätts för mobbing och våld. Skolan måste ta sitt ansvar för att skapa en öppen och jämlik mötesplats där unga kan utvecklas och växa. Därför är det en självklarhet att all personal
på skolor, ungdomsgårdar och ungdomsmottagningar ska vara utbildade i hbtq-frågor, genus och antirasism.

Stoppa hatbrotten

Vi måste få ett slut på våldet! Det får vi genom att skapa ett jämlikt samhälle fritt från diskriminering och normer om manlig dominans. Därför behövs en genomgripande feministisk politik från förskolan till rättsväsendet. Vi måste även stödja de som utsätts för våldet, transpersoner ska inkluderas i lagen om hets mot folkgrupp och en särskild enhet inom polisen ska arbeta mot hatbrott.

Solidaritet över gränser

Det är skarpt läge. Fascismen breder ut sig i Europa, det heterosexistiska och rasistiska våldet ökar och hbtq-personer kriminaliseras av politiker. Sveriges regering är tyst. Feministiskt initaitiv står upp för kvinnors, migranters och hbtq-personers säkerhet och rätt till demokratiskt deltagande. Fi ska stödja organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter och demokrati runt om i världen och föra arbetet vidare på internationella arenor.