Fi står sida vid sida med folket i Tigray

21 juni 2021

Igår på världsflyktingdagen medverkade Farida al-Abani, en av Feministiskt initiativs partiledare, på en demonstration i Stockholm för att belysa om situationen i Tigray, som just nu har runt en miljon människor på flykt från det enorma folkmord som pågår.

Faridas tal i text:
”I 228 dagar har folket i Tigray varit under attack av den etiopiska och eritreanska regeringen. Det som sker och har skett är ett folkmord, det kan inte kallas något annat.

Människor, människor som många av er här har kontakt med, den lilla kontakt som ibland går, har varit på flykt och flytt undan våld, övergrepp och trauman. Tusentals kvinnor och flickor har våldtagits. Det talas om att det kan vara de värsta övergreppen på över två decennier.

Sexuellt våld har inte bara kroppsliga konsekvenser, det drabbar hela samhällen. Behovet av krisstöd är enormt men möjligheten till hjälp för att nå fram till de i behov av hjälp är svår. Och hur kan en arbeta med traumastöd när traumat och folkmordet fortsätter?

Över en miljon människor är idag på flykt kring regionen, för att söka skydd. Människor svälter, har få förnödenheter och saknar många gånger både tak och sjukvård. Barns liv stannar upp och skolgången påverkas.

Idag är det världsflyktingdagen vilket känns extra viktigt att belysa just här, då det är en katastrof med många människor på flykt. De flesta är internflyktingar och där människors liv vänts upp och ner på kort tid. Människor som flyr våld och terror förtjänar vårt stöd varje dag, där är vi och politiken ansvariga. Tyvärr går politiken åt ett håll där människor som flyr mer ses ett problem än medmänniskor som vi har ett ansvar för att stödja. Det är en skrämmande förändring som vi måste motverka.

Dom humanitära hjälporganisationerna har inte full tillgång till hela Tigray, varför många internflyktingar inte kan nås. Hjälporganisationerna har tidigare talat om fler än 200 000 människor på flykt inom Tigray, men det handlar alltså om fem gånger fler, skriver Omvärlden.

Jag vet inte hur det är att ha familj och släkt i Tigray idag, men jag vet hur det är att vara orolig över sina käraste som lever i krig, inbördeskrig och där majoriteten är oskyldiga och drabbas och väntar på ett slut för att kunna leva i fred och trygghet. Krig, och i detta fall folkmord, kommer med stora trauman. För den som lever i det och för den som har familj och vänner som drabbas.

Vi kan hantera flyktens och förtryckets trauma på olika vis. När jag har följt er solidariska kamp för folket i Tigray så har ett ord kommit till mig. KASAM. Det är ett begrepp myntat av sociologen Aaron Antonovsky som talar om känslan av sammanhang och hur det påverkar vårt välbefinnande.
Det handlar om 3 delar – begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Jag tror att dessa ord kan förklara vår förmåga att hantera livets utmaningar och känna sammanhang även när det är som tuffast.

Bergripligheten, den handlar om vår förståelse och förmåga att hantera olika händelser. I fallet med Tigray är det viktigt att vi alla är med och erkänner det som händer för folkmord och att det måste få ett stopp samt att trycka på de ansvariga att erkänna sina brott – då det hjälper oss att förstå vad som skett och att det faktiskt inte är rätt eller rimligt.

Hanterbarheten handlar om vår förmåga att hantera situationen utan att bli offer för dess omständigheter och att uppleva att det faktiskt går att förändra. Där är det viktigt att vi solidariserar med folket och alla dom offer för våldet i Tigray för att visa att vi bryr oss och för att tydliggöra att vi inte tänker acceptera att det får fortsätta. Det handlar om hoppet och tron på förändring.

Meningsfullhet, ja det är varför vi står här, för att ni och vi känner en mening med livet, en mening med kampen för att göra det bättre och en tro på att det är värt att kämpa för.

Vi ser vad som händer och det är det första i alla viktiga kamper, att faktiskt erkänna våldet för att förstå att det är på riktigt när en viss bild av media och historien försöker visa en falsk bild. Det är inte komplicerat, folkmord är folkmord och det finns inget som rättfärdigar det.

Jag och Fi står med er, för att göra detta obegripliga begripligt, för att göra det mer hanterbart och för att vi ska kunna kämpa för rätten till ett meningsfullt, fredligt och tryggt liv. Sida vid sida med folket i Tigray står vi.”