Fi skriver remissvar och motsätter sig Nato-ansökan

24 november 2022

Den svenska ansökan till Nato har som bekant inte föregåtts av någon folkomröstning eller annat sätt där befolkningen fått säga sitt om denna oerhört omvälvande förändring av svensk politik. Istället har beslutet drivits igenom på kort tid.

Tidigare i höst uppmanade därför Svenska Freds allmänheten och organisationer att skriva remissvar och skicka in dessa till Utrikesdepartementet. Feministiskt initiativ är en av de organisationer som hörsammat uppmaningen, och har nu skrivit och skickat in ett remissvar till UD.

Remissvaret är undertecknat av Fi:s partiledare Teysir Subhi, partiets utrikespolitiska talesperson Jaime Gomez samt dess säkerhetspolitiska talesperson Luis Lineo.

Ladda ned remissvaret i sin helhet här (PDF)

—-

Här följer några utdrag ur Fi:s remissvar:

“Feministiskt initiativ motsätter sig förslaget om att Sverige ska ansluta sig till Nato.

Vi delar inte de slutsatser som dras vad gäller de utrikes- och säkerhetspolitiska konsekvenserna för Sverige. Vidare anser vi att ett beslut om att ansluta Sverige till Nato skulle brista i legitimitet.

Att värna demokratin, folkrätten, mänskliga rättigheter och nedrustning är grundvärden i svensk utrikes- och säkerhetspolitik som påverkas starkt negativt vid ett svenskt Natomedlemskap. Särskilt tveksamma slutsatser i promemorian (Ds 2022:24) är att Sverige kan fortsätta sitt engagemang för nedrustning och icke- spridning och rustningskontroll samtidigt som det saknas reservationer mot Natos kärnvapendoktrin.

Som den tydligaste partipolitiska rösten för fred, nedrustning och mänskliga rättigheter motsätter sig Feministiskt initiativ starkt ett svenskt medlemskap i Nato.

Ett medlemskap i Nato skulle medföra nya förpliktelser, krav på militär närvaro och kanske kärnvapen i Sverige. Men också en begränsning av Sveriges möjligheter att föra en självständig utrikes- och försvarspolitik. Den svenska regeringen vinglar nu vidare på militarismens väg.

Det alltid överskuggande problemet i internationell politik är den ständigt pågående militära upprustningen som bidrar till oförmåga att lösa internationella kriser på fredlig väg. Men en feministisk utrikespolitik handlar om internationell solidaritet, nedrustning och mänsklig säkerhet. En sådan politik förutsätter militär alliansfrihet och kompromissar aldrig med fred och mänskliga rättigheter.”

Feministiskt initiativ påpekar även i sitt remissvar att den svenska Nato-ansökan ger Nato-landet Turkiet möjlighet att ställa krav på att Sverige bland annat ska utlämna ett antal personer, och att den svenska regeringen genom ISP öppnat för ny vapenexport till Turkiet. Detta samtidigt som Turkiet länge hotat med – och under de senaste dagarna, efter att remissvaret skrevs – genomfört bombningar mot kurdiska områden i Syrien och Irak och dödat ett flertal civila.

“Sveriges stöd till den kurdiska frihetskampen, samt den feministiska utrikespolitiken, offras nu på Natos altare”, skriver Feministiskt initiativ i sitt remissvar om Nato-ansökan.